KPMB 1005 e1668088462500

Knaagdierbeheersing

 

Ratvang-Bolten plaagdierbeheersing is in het bezit van de benodigde certificering IPM Knaagdierbeheersing.

Voor het toepassingsgebied gericht op maatregelen ter beheersing van muizen en ratten in en om gebouwen.

 

Wij conformeren ons aan het toepassen van de IPM-procedures met een plan van aanpak gebaseerd op een risico-inventarisatie en bestrijdingsstrategie. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de procedures van het HIK (handboek knaagdierbeheersing, mn bijlage I), zowel voor binnen als buiten.  

 

IPM zorgt er daarbij voor dat wij het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van knaagdieren tot een minimum kunnen beperken. Van groot belang is uw medewerking om de aangegeven weringsmaatregelingen uit te voeren, anders is chemische bestrijding niet toegestaan. Uitgangspunt is het streven naar preventie in plaats van bestrijding met als doel om het gebruik van biociden zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk te vermijden en zodoende het milieu te sparen.