Kakkerlak

Kakkerlakken

  • Duitse kakkerlak (Blattella germanica L.)
  • Oosterse kakkerlak (Blatta orientalis L.)
  • Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta americana L.)
  • Bruinband kakkerlak (Supella supelfectilium Ser.)
Kakkerlakken zijn lichtschuwe insecten. Leven in warme, vochtige schuilhoeken waar voldoende voedsel aanwezig is: grote keukens en opslagplaatsen in zieken-/bejaardentehuizen, kazernes, restaurants, cafetaria’s, bakkerijen, bierbrouwerijen, levensmiddelen- en industriële bedrijven (fabrieken), aan boord van schepen, in vliegtuigen, zwembaden (overdekt), dierentuinen e.d.

Kakkerlakken komen zodra het donker wordt uit hun schuilplaatsen tevoorschijn en gaan op zoek naar voedsel. Schade door directe vraat is niet groot, belangrijker is de verontreiniging van voedsel door hun uitwerpselen, lege huidjes en dode kakkerlakken. Verontrustender nog dan schade aan levensmiddelen is het gevaar voor de volksgezondheid door het overbrengen, cq. verspreiden van ziekten.

Eenmaal binnenshuis verplaatsen kakkerlakken zich langs verwarmingsbuizen en door intern transport zeer snel door een geheel gebouw. kakkerlak
Door hun bijzondere lichtschuwheid, worden zij meestal pas opgemerkt wanneer zij in grote aantallen aanwezig zijn; besmetting van het gehele gebouw is dan dikwijls niet uitgesloten.
Een oppervlakkige behandeling, met een gel en/of vloeibare insecticide alleen is dan niet voldoende; een grondige, systematische aanpak is de enige mogelijkheid om het ongedierte te bestrijden.